Yoğun Bakım Hemşiresi

Yoğun bakım hemşiresi, sağlık sektöründe kritik durumda olan hastaların özel bakım ve tedavisi konusunda uzmanlaşmış bir sağlık profesyonelidir. Yoğun bakım birimleri, hayati tehlike taşıyan durumlarla başa çıkan, cerrahi müdahale geçiren veya ciddi sağlık sorunları yaşayan hastaların tedavisinin yapıldığı özel birimlerdir. Yoğun bakım hemşiresi, bu birimlerde hastaların yaşamsal fonksiyonlarını sıkı bir şekilde izler ve destekler.

Yoğun bakım hemşiresinin görevleri arasında hastanın solunum, dolaşım ve diğer yaşamsal fonksiyonlarını sürekli olarak değerlendirmek, hasta monitorizasyonu yapmak, tıbbi cihazları yönetmek, ilaçları uygulamak ve hasta yakınlarına düzenli olarak bilgi vermek bulunur. Ayrıca, yoğun bakım hemşiresi, hastanın genel bakımını üstlenir, enfeksiyon kontrolü sağlar ve tıbbi ekip içinde etkili iletişim kurar.

Bu özel hemşireler, acil durumlara hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmeleri için eğitilmişlerdir. Yoğun bakım hemşiresi, stresli ve yoğun çalışma ortamlarında sakin kalabilme yeteneğine, hızlı karar verebilme kabiliyetine ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğine sahip olmalıdır.

Yoğun Bakım Hemşiresi

Yoğun bakım hemşiresi, hastanın tedavi sürecindeki her aşamada etkin bir rol oynar. Bu profesyoneller, hasta ve ailesi ile empati kurarak duygusal destek sağlar, aynı zamanda multidisipliner bir ekip içinde işbirliği yaparak hastanın en iyi tedaviyi almasını sağlarlar.

Yoğun bakım hemşiresi; hastanede veya evde yoğun bakım ünitesine bağlı hastanın tedavi ve a’den z’ye kişisel bakımdan sorumlu uzman hasta bakım hemşiresidir. Doruk Danışmanlık, yoğun bakımda bulunan hastasının ihtiyaç duyduğu bakımı sağlayacak diplomalı ve referanslı profesyonel yogun bakım hemşiresi adayını kısa sürede temin eder.

Yoğun Bakım Hemşiresi Ne iş Yapar?

 • Hemşirelik bakımında gerekli olan enfeksiyondan koruma, temizlik, sterilizasyon ve izolasyon tekniklerine uyar ve uyulmasını sağlar.
 • Hastanın pansumanlarını, damar yolu, idrar sondası, bakımlarını yapar.
 • Hastanın ağızdan ya da sonda vasıtasıyla mama ile beslenmesini sağlar.
 • Gerekli durumlarda hastayı damardan besler.
 • Aldığı-çıkardığı sıvı takibini, tansiyon, oksijen seviyesi, nabız değerlerini kaydederek takibini yapar. 
 • Kardiyak ritmi izler, yorumlar, öldürücü ritimleri tanır ve gerekli acil girişimleri bilir, uygular.
 • Çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastaların uyku ve dinlemelerini sağlar.
 • Uzun süre yatan hastalarda bası yarası riskini değerlendirir ve önleyici uygulamalar yapar.
 • Hastanın başka bir bölüme transferinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.
 • Ölen hastaların ölüm sonrası bakımıyla ilgilenir.
 • Hasta ve ailesinin bütünlüğüne, haklarına, ve farklılıklarına saygı göstererek, yargılayıcı  ve ayrımcı olmayacak şekilde bakım sağlar.
 • Yoğun bakım gibi kritik hastaların takip edildiği ünitelerde, hasta bakım ve tedavisinin temel taşı yoğun bakım hemşireleridir.

Yoğun Bakım Hemşiresi Ücretleri 

Yoğun bakım hemşireleri deneyime, konuma, yeteneklere ve diğer faktörlere bağlı olarak Türkiye’de ortalama 28.000 ₺ ile 38.000 ₺ arasındadır.

Yoğun Bakım Hemşiresi Arıyorum 

Yoğun bakım hemşiresi arıyorum, diyorsanız. Dikkat edilmeli ve bilinmelidir ki yoğun bakım hemşireliği oldukça zor ve riskli bir meslek grubu olan profesyonellik gerektiren bir meslektedir. Doruk Danışmanlık, bu konunun bilinci ile güvenilir ve deneyimli yoğun bakım hemşiresi bulmanız konusunda sizlere güvenilir bakıcı danışmanlık hizmeti sunar.