Gölge Öğretmen

Özel gereksinime veya desteğe ihtiyaç duyan çocuklar öğrenme yetileri ve süreleri farklı olup bazı çocuklar ise okul öncesi ve ilkokul yıllarında gölge öğretmen desteğine ihtiyaç duyar. Eğitim, bireylerin geleceğe hazırlanmalarında kilit bir role sahiptir. Ancak her öğrenci benzersiz bir öğrenme tarzına, yeteneklere ve ihtiyaçlara sahiptir. Bu noktada, geleneksel eğitim modellerinin yanı sıra, öğrencilere bireysel destek sunan bir yöntem olarak gölge öğretmenlik ortaya çıkar. Gölge öğretmenlik, öğrencilerin potansiyellerini aydınlatan, bireysel öğrenme ihtiyaçlarına odaklanan, bir-öğrenci-bir-öğretmen etkileşimiyle şekillenen benzersiz bir eğitim deneyimidir.

Gölge Öğretmen

Gölge öğretmen, öğretmenin bir öğrenciyle bire bir çalışarak, onun öğrenme tarzını anlama, güçlü ve zayıf yönlerini belirleme ve buna göre özel bir eğitim planı oluşturma sürecidir. Bu yaklaşım, öğrencinin dikkatini artırır, motivasyonunu yükseltir ve öğrenme sürecini daha anlamlı hale getirir. Geleneksel sınıf ortamında dikkat eksikliği yaşayan öğrenciler, öğrenme zorluklarına sahip bireyler veya özel yeteneklere sahip öğrenciler için özellikle etkili bir yöntemdir.

Gölge Öğretmenin Faydaları 

Bireysel İlgi: Gölge öğretmen, öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarına birebir odaklanır. Bu, öğrencinin bireysel potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine olanak tanır.

Müfredat Uyarlaması: Gölge öğretmen, öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirerek, müfredatı onun öğrenme tarzına ve ilgi alanlarına uyumlu hale getirir.

Motivasyon ve İlgilendirme: Bireysel dikkat ve ilgi, öğrenciyi derse daha fazla dahil olmaya teşvik eder. Bu da öğrencinin motivasyonunu artırır.

Öğrenciyle İşbirliği: Gölge öğretmenlik, öğrenciyle güçlü bir işbirliği anlamına gelir. Öğrenci, öğrenme sürecinde daha aktif bir rol oynar ve kendi öğrenmesini yönlendirme fırsatı bulur.

Gölge Öğretmenin Avantajları

Bireysel Başarı: Gölge öğretmenlik, öğrencilerin bireysel başarılarını artırmaya odaklanır. Bu, öğrencilerin özgün yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olur.

Öğrenci Dikkati: Gölge öğretmen, öğrencinin dikkatini çekerek, derse olan katılımını artırır. Bu, öğrencinin dersten daha fazla verim almasını sağlar.

Öğrenci Güveni: Öğrenci, gölge öğretmenle birebir çalışırken daha fazla özgüven kazanır. Hata yapma korkusu azalır ve öğrenci, öğrenme sürecine daha olumlu bir şekilde yaklaşır.

Öğretmen-Öğrenci İlişkisi: Gölge öğretmenlik, öğretmen-öğrenci ilişkisini güçlendirir. Bu, öğrencinin öğretmene daha fazla güvenmesini ve öğrenmeye karşı daha pozitif bir tutum geliştirmesini sağlar.

Gölge öğretmenlik, eğitimdeki bireysel ihtiyaçları karşılamak ve her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için önemli bir araçtır. Bu öğretim yöntemi, her öğrencinin kendine özgü öğrenme tarzını anlama ve bu tarza uygun bir öğrenme ortamı sağlama konusunda değerli bir yaklaşım sunar.

Gölge Öğretmen Nedir?

Gölge öğretmen çocuğunuzun beceri ve yeteneklerini keşfetme, eğitim ve öğrenim hayatında karşılaşacağı sorunlarda adaptasyon sürecini yönetmede yetkinliklere sahip nitelikli kişidir.

Gölge öğretmenin eğitimde öğrenci için rolü;

 • sınıfa uygun şekilde katılım,
 • çocuk materyali anlamıyorsa sınıf öğretmenine bildirir,
 • birçok dikkat dağıtıcı şeyin olduğu bir ortamda çalışmak,
 • yeni görevlere yaklaşımında olumlu olmak,
 • ve kendini kontrol etmesine yardımcı olmak,
 • göz temasını koruyarak iletişimi geliştirmek,
 • onu öğretmenlerinden yardım istemeye teşvik etmek,
 • çocuklarla özel ilgi alanlarını paylaşması,
 • sosyal durumlarda sınıf arkadaşlarına uygun şekilde yanıt vermesine yardımcı olmak,
 • yeri geldiğinde akranlarına iltifat ettiğini görmek,
 • akranlarıyla münazara başlatması için onu teşvik etmek,
 • sınıf arkadaşlarının ilgi alanlarını öğrenmesi için onu cesaretlendirmek.

Gölge Öğretmenin Görevleri

 1. Özel gereksinime ihtiyaç duyan öğrencinin sınıf ortamında uygun davranışları sergilemesi için gerekli adaptasyon sürecini yönetir,
 2. Ev ödevlerini ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için çocuğa rehberlik eder,
 3. Çocuğun eğitim yılındaki öğretimsel hedeflere ulaşmasını sağlar,
 4. Çocuğun gelişmesi ve öğrenmesi ile ilgili bilgileri önce toplar, sonrasında ebeveynlere, okul idaresine bilgi sağlar.
 5. Çocuğun en uygun şekilde etkinliklere katılımı ve sosyalleşmesini sağlar.

Gölge Öğretmen Ücretleri 

2023 yılı için Gölge öğretmen maaşları, alanında uzmanlaşmış bir eğitmen ile yeni mezun gölge öğretmen olmasına göre ücreti farklılık gösterir. Gölge öğretmeni fiyatları hakkında detaylı bilgi almak için insan kaynakları uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Gölge Öğretmen Arıyorum 

Özel gereksinimli çocuğuma gölge öğretmen arıyorum, diyorsanız. Doruk Danışmanlık, alanında uzman parttime, günlük, gündüzlü veya yatılı kalabilen çocuk gelişimi mezunu deneyimli gölge öğretmen temin eder. 

Başvuru Formu