Dehb nedir?

DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu), çocukluk çağının en yaygın nörogelişimsel bozukluklarından biridir. Genellikle ilk olarak çocuklukta teşhis edilir ve sıklıkla yetişkinliğe kadar sürer. DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) olan çocuklar dikkatlerini toplamakta, adaptasyon sorunu, dürtüsel davranışlarını kontrol etmede (sonucunun ne olacağını düşünmeden hareket edebilirler) veya hareketsiz durmakta olmakta zorlanabilirler.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Belirtileri Nelerdir?

Çocukların zaman zaman odaklanma ve davranış sorunları yaşaması normaldir. Ancak, DEHB’si Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklar sadece bu davranışlardan dolayı büyüme ve gelişme zorluğu çekebilir. Semptomlar devam eder, şiddetli olabilir ve okulda, evde veya arkadaşlarla iletişim kurmada belirli zorluklar yaşayabilir.

“DEHB” Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bir çocuk şunları yapabilir:

 • aşırı hayal kurar
 • odaklanma, unutkanlık ve eşyalarını kaybetme
 • sürekli hareket halinde veya kıpır kıpır yerinde duramama
 • çok konuşur
 • ani harekete bağlı hatalar veya gereksiz kaza ile sonuçlanacak riskler alır
 • hareketsiz durmada zorlanır
 • sırada beklemekte sorun yaşar
 • başkalarıyla geçinmekte ve iletişim kurmada zorluk çeker

Belirtiler ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi için yazımızı takip edin.

(DEHB) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Nasıl Teşhis Edilir?

Bir çocuğun DEHB olup olmadığına karar vermek, birkaç adımdan oluşan bir süreçtir. Bu sayfa size DEHB’nin nasıl teşhis edildiğine dair bir genel bakış sunar. DEHB’yi teşhis edecek tek bir test yoktur ve uyku bozuklukları, kaygı, depresyon ve belirli öğrenme güçlüğü türleri gibi diğer birçok sorun benzer semptomlara sahip olabilir.

Bir çocuğun DEHB olup olmadığı konusunda endişeleriniz varsa, ilk adım semptomların tanıya uyup uymadığını öğrenmek için bir sağlık uzmanıyla konuşmaktır. Teşhis, psikolog veya psikiyatrist gibi bir akıl sağlığı uzmanı veya çocuk doktoru gibi birinci basamak sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından konulabilir .

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), sağlık hizmeti sunucularının ebeveynlere, öğretmenlere ve çocuğa bakan diğer yetişkinlere, çocuğun evde, okulda veya akranları gibi farklı ortamlardaki davranışlarını sormasını önerir. Öneriler hakkında daha fazlasını okuyun .

Sağlık hizmeti sağlayıcısı, çocuğun semptomları daha iyi açıklayabilecek veya DEHB ile aynı anda ortaya çıkan başka bir durumu olup olmadığını da belirlemelidir. DSM-5 nedir? Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı veya Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’dır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu için DSM-5 Kriterleri

DEHB’si olan kişiler , işlevselliğe veya gelişime müdahale eden sürekli bir dikkatsizlik ve / veya hiperaktivite – dürtüsellik modeli gösterir :

 1. Dikkatsizlik: 16 yaşına kadar olan çocuklar için altı veya daha fazla, 17 yaş ve üstü ergenler ve yetişkinler için beş veya daha fazla dikkatsizlik belirtisi; dikkatsizlik belirtilerinin en az 6 aydır var olması ve gelişim düzeyine uygun olmaması:
  • Okulda, işte ya da diğer etkinliklerde ayrıntılara çok dikkat etmez ya da dikkatsizce hatalar yapar.
  • Çoğu zaman, görevlerde veya oyun etkinliklerinde dikkatini toplamakta güçlük çeker.
  • Doğrudan kendisiyle konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünür.
  • Çoğu zaman yönergeleri takip etmez ve okul ödevlerini, ev işlerini veya iş yerindeki görevlerini bitiremez (örneğin, dikkatini kaybeder, dikkati dağılır).
  • Genellikle görevleri ve etkinlikleri organize etmede sorun yaşar.
  • Uzun bir süre zihinsel çaba gerektiren görevlerden (okul ödevi veya ev ödevi gibi) genellikle kaçınır, bunları sevmez veya yapmakta isteksizdir.
  • Çoğu zaman görevler ve etkinlikler için gerekli olan şeyleri kaybeder (örn. okul malzemeleri, kalemler, kitaplar, aletler, cüzdanlar, anahtarlar, evraklar, gözlükler, cep telefonları).
  • Genellikle kolayca dikkati dağılır
  • Günlük aktivitelerde sıklıkla unutkandır.
 2. Hiperaktivite ve Dürtüsellik: 16 yaşına kadar olan çocuklar için altı veya daha fazla hiperaktivite-dürtüsellik belirtisi, 17 yaş ve üstü ergenler ve yetişkinler için beş veya daha fazla hiperaktivite-dürtüsellik belirtisi; hiperaktivite-dürtüsellik belirtilerinin en az 6 aydır, kişinin gelişim düzeyine uygun olmayan ve yıkıcı düzeyde mevcut olması:
  • Sık sık kıpırdanır veya ellerini veya ayaklarını yere vurur veya oturduğu yerde kıvranır.
  • Genellikle oturmasının beklendiği durumlarda oturduğu yerden kalkar.
  • Genellikle uygun olmayan durumlarda koşar veya tırmanır (ergenler veya yetişkinler kendilerini huzursuz hissetmekle sınırlı olabilir).
  • Genellikle sessizce oyun oynayamaz veya boş zaman aktivitelerinde yer alamaz.
  • Genellikle “hareket halindedir” ve “motor tarafından sürülüyormuş” gibi davranır.
  • Genellikle aşırı konuşur.
  • Genellikle bir soru tamamlanmadan önce bir yanıtı ağzından kaçırır.
  • Çoğu zaman sırasını beklemekte zorlanır.
  • Çoğu zaman başkalarının sözünü keser veya araya girer (örneğin, konuşmalara veya oyunlara izmarit atar)

Ek olarak, aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir:

 • Çeşitli dikkatsizlik veya hiperaktif-dürtüsel belirtiler 12 yaşından önce mevcuttu.
 • Birkaç semptom iki veya daha fazla ortamda (evde, okulda veya işte; arkadaşlar veya akrabalarla; diğer etkinliklerde) mevcuttur.
 • Semptomların sosyal, okul veya iş işlevselliğine müdahale ettiğine veya kalitesini azalttığına dair açık kanıtlar vardır.
 • Semptomlar başka bir ruhsal bozuklukla (duygudurum bozukluğu, kaygı bozukluğu, çözülme bozukluğu veya kişilik bozukluğu gibi) daha iyi açıklanamaz. Semptomlar sadece şizofreni veya başka bir psikotik bozukluk sırasında ortaya çıkmaz.

Semptom türlerine bağlı olarak, üç tür DEHB (sunum) ortaya çıkabilir:

 • Kombine Sunum : Son 6 ayda hem dikkatsizlik hem de hiperaktivite-dürtüsellik kriterlerinin yeterli belirtileri varsa
 • Ağırlıklı olarak Dikkatsiz Sunum : son altı ayda yeterli dikkatsizlik belirtileri varsa, ancak hiperaktivite-dürtüsellik yoksa
 • Ağırlıklı olarak Hiperaktif-Dürtüsel Sunum : Son altı ayda hiperaktivite-dürtüselliğin yeterli semptomları varsa, ancak dikkat eksikliği mevcutsa.

Semptomlar zamanla değişebileceğinden, sunum da zaman içinde değişebilir.

Yetişkinlerde DEHB Teşhisi

DEHB genellikle yetişkinliğe kadar sürer. 17 yaş ve üstü yetişkinlerde ve ergenlerde DEHB’yi teşhis etmek için, daha küçük çocuklar için gereken 6 semptom yerine sadece 5 semptom gereklidir. Semptomlar ileri yaşlarda farklı görünebilir. Örneğin, yetişkinlerde hiperaktivite, aşırı huzursuzluk veya faaliyetleriyle başkalarını yıpratma olarak görünebilir.

Yaşam boyu teşhis ve tedavi hakkında daha fazla bilgi için lütfen Ulusal DEHB Kaynak Merkezi’nin web sitelerini ziyaret edin. ve Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüleri.

(DEHB) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Türleri Nelerdir?

Bireyde hangi tür semptomların en güçlü olduğuna bağlı olarak DEHB’nin kendini gösterdiği üç farklı yol vardır:

 • Ağırlıklı Olarak Dikkatsiz Sunum: Bireyin bir görevi organize etmesi veya bitirmesi, ayrıntılara dikkat etmesi veya talimatları veya konuşmaları takip etmesi zordur. Kişinin dikkati kolayca dağılır veya günlük rutinlerin ayrıntılarını unutur.
 • Ağırlıklı olarak Hiperaktif-Dürtüsel Sunum: Kişi kıpır kıpırdır ve çok konuşur. Uzun süre hareketsiz oturmak zordur (örneğin yemek yerken veya ödev yaparken). Daha küçük çocuklar sürekli koşabilir, zıplayabilir veya tırmanabilir. Birey kendini huzursuz hisseder ve dürtüsellik sorunu yaşar. Dürtüsel biri, başkalarının sözünü çokça kesebilir, insanlardan bir şeyler kapabilir veya uygunsuz zamanlarda konuşabilir. Kişinin sırasını beklemesi veya yönergeleri dinlemesi zordur. Dürtüselliği olan bir kişi diğerlerinden daha fazla kaza ve yaralanma yaşayabilir.
 • Kombine Sunum: Yukarıdaki iki tipin belirtileri kişide eşit olarak mevcuttur.

Semptomlar zamanla değişebileceğinden, sunum da zaman içinde değişebilir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu DEHB’nin Nedenleri Nelerdir?

Bilim adamları, DEHB olan bir kişinin şansını yönetmenin ve azaltmanın daha iyi yollarını bulmak için nedenleri ve risk faktörlerini inceliyorlar. DEHB’nin nedenleri ve risk faktörleri bilinmemektedir, ancak güncel araştırmalar genetiğin önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Son araştırmalar, genetik faktörleri DEHB ile ilişkilendirmektedir. 

Genetiğe ek olarak, bilim adamları aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer olası nedenleri ve risk faktörlerini araştırıyorlar:

 • Beyin hasarı
 • Hamilelik sırasında veya genç yaşta çevresel risklere (örn. kurşun) maruz kalma
 • Hamilelikte alkol ve tütün kullanımı
 • Erken doğum
 • Düşük doğum ağırlığı

Araştırmalar, DEHB’nin çok fazla şeker yemekten, çok fazla televizyon izlemekten, ebeveynlikten veya yoksulluk ya da aile kaosu gibi sosyal ve çevresel faktörlerden kaynaklandığı yönündeki popüler görüşleri desteklemiyor. Tabii ki, bunlar da dahil olmak üzere pek çok şey, özellikle belirli kişilerde semptomları daha da kötüleştirebilir. Ancak kanıtlar, bunların DEHB’nin ana nedenleri olduğu sonucuna varacak kadar güçlü değil.

Tavsiye ve Referans 

Amerikan Psikiyatri Birliği: Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı veya Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı.

Call Now Button